دانلود رایگان پایان نامه معماری – طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی رایگان

دانلود رایگان پایان نامه معماری – طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی

کار و تفریح رفت وآمد چهار عملکرد اصلی زندگی به شمار می رود. در مجتمع های زیستی اولیه که از ساختار ساده و جمعیت کمی برخوردار بودند برنامه ریزی خاصی برای تحقیق این عملکردها انجام نمی پذیرفت و همه [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان پایان نامه سیستم برق رسانی چاه های بهره برداری نفت رایگان

دانلود رایگان پایان نامه سیستم برق رسانی چاه های بهره برداری نفت

امروزه جهت بهره برداری ازچاهای نفت وتداوم سرویس استخراج وهمچنین کنترل چاه های نفت و اطلاع از حوادث و رویدادهای سر چاه ها لازم به استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی میباشد. این تجهیزات [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان مقاله روند تغییر نگرش معماران از معماری سنتی تا امروز رایگان

دانلود رایگان مقاله روند تغییر نگرش معماران از معماری سنتی تا امروز

ابتدا فرض کنید در سال هایی دورتر از زمان حال ، مثلا دویست سال پیش ، به عنوان معمار در شهر یا روستایی زندگی میکنید. فعالیت شما معماری است . معماری منطبق با تعریفی که در زمان شما از آن ارائه شده [...]

مشاهده و خرید