دانلود رایگان پایان نامه معماری – طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی رایگان

دانلود رایگان پایان نامه معماری – طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی

کار و تفریح رفت وآمد چهار عملکرد اصلی زندگی به شمار می رود. در مجتمع های زیستی اولیه که از ساختار ساده و جمعیت کمی برخوردار بودند برنامه ریزی خاصی برای تحقیق این عملکردها انجام نمی پذیرفت و همه [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان پایان نامه سیستم برق رسانی چاه های بهره برداری نفت رایگان

دانلود رایگان پایان نامه سیستم برق رسانی چاه های بهره برداری نفت

امروزه جهت بهره برداری ازچاهای نفت وتداوم سرویس استخراج وهمچنین کنترل چاه های نفت و اطلاع از حوادث و رویدادهای سر چاه ها لازم به استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی میباشد. این تجهیزات [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان گزارش کارآموزی برق – پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی برق – پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در شرکت صنایع شیمیایی ایران رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در شرکت صنایع شیمیایی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مجتمع تولید الکیل بنزن خطی طی یک مرحله فرآیند شیمیایی پیوسته محصول اصلی خود، الکیل بنزن خطی LAB را عرضه می کند. کارآموزی در مجتمع تولیدی شرکت سرمایه گذاری [...]

مشاهده و خرید