اصول نظری و عملیاتی ورزش شنا

اصول نظری و عملیاتی ورزش شنا

دسته بندی: -

قیمت: 21000 تومان

تعداد نمایش: 533 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 دی 1396

به روز رسانی در: 19 دی 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

خرید

تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش ، در ایران ، بسیار کوتاه است و به طور کلی هم این رشته از ورزش به نسبت دیگر رشته ها در کشور ما چندان پیشرفتی حاصل نکرده است. در حالی که به جهت موقعیت جغرافیایی ایران که در شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و هم به جهت تأکیدات مذهبی، می بایستی این ورزش را مورد توجه قرار می دادند.در قدیم ، مکان هایی شبیه استخر سرپوشیده در حمام ها می ساختند ، به نام چال حوض.این چال حوض ها ، که حداکثر از 10 متر تجاوز نمی کرد، برای شنا کردن و آب بازی بود.در اطراف چال حوض ها، سکوهایی به ارتفاع 2 یا 3 متر وجود داشت که از بالای آن به درون آب می پریدند و عملیاتی مانند پشتک و وارو انجام می دادند.روشنایی چال حوض ها از سوراخ کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در این گونه آبگیرهای غیر بهداشتی ، هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت و هر کس می توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال حوض شود و به آب بازی و شنا ( که به معنای واقعی هم شنا نبود) بپردازد. تا سال 1314 در سراسر ایران حتی یک استخر شنا هم نبود و فقط در اردوگاه  نظامی اقدسیه تهران یک استخر برای آموزش شنا به دانشجویان دانشکده افسری ساخته بودند.در سال 1314 ، استخر دیگری در باغ فردوس شمیران احداث شد که به وزارت فرهنگ تعلق  داشت. نخستین استخری که برای استفاده ورزشکاران و تعلیم اصول جدید شنا به آنها به وجود آمد، در سال 1314در منظریه تهران بود که یک مربی ورزش خارجی به نام « گیبسون » بر آن نظارت می کرد. پایه های ورزش شنای نوین در ایران از همان استخر منظریه گذاشته شد.

مشخصات استخر

استخر، محل خصوصی است برای شنا ، شیرجه ، و واترپولو که در اندازه های مختلف ساخته می شود. ولی ، استخرهایی که در آنها مسابقات رسمی را برگزار می کنند باید دارای مشخصاتی معین باشد. این مشخصات از طرف فدراسیون بین المللی شنای آماتور ، که آن را فینا ( FINA ) می خوانند به شرح زیر تعیین شده است:

طول : 50 متر ؛ عرض: حداقل 21 متر

عمق : حداقل 80/ 1 متر

تعداد خطوط : 8 خط ( عرض هر خط 5/ 2 متر)

در استخرهایی که رکوردگیری می کنند، دمای آب باید 22 تا 24 درجه سانتی گراد باشد.

لباس شنا

لباس مخصوص شنا یک شلوار کوتاه و چسبیده به بدن است که باید وزن آن بسیار کم باشد و آب را در خود نگاه ندارد. طبق مقررات بین المللی ، شلوار شنا هنگام مسابقات بین المللی و رکوردگیری ، باید از پارچه ای به رنگ تیره و به صورت یک تکه باشد.در حال حاضر لباس شناگران را از پوست کوسه ها درست می کنند که کل بدن را می پوشاند.

آموزش گام به گام شنا

پایان نامه 122 صفحه

pdf

word

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه: شنای رقابتی 1
تاریخچه شنا در ایران 2
مشخصات استخر 3
لباس شنا 3
آموزش گام به گام شنا 4
تاریخچه 4
بخش اول  اصول نظری شنا 6
شنای مسافت 6
آموزش و تمرین 6
انواع شنا 7
مهمترین نوع شناها 8
نجات غریق 8
طریقه تنفس صحیح 9
شیرجه و استارت :- شیرجه های مقدماتی 9
شیرجه از حالت زانو زده در کنار استخر 10
شیرجه از حالت ایستاده با زانوهای خمیده 12
تمرین های آموزشی 13
استارت 15
مشخصات سکوی استارت 16
 آموزش گام به گام :درجه حرارت آب وهوا 17
غوطه وری 19
تنفس 19
سرخوردن 20
سرخوردن  بر روی آب  با فشار یک پا به دیواره استخر 21
سرخوردن با استفاده از فشار دو پا بر دیوار استخر  23
سرخوردن از میان حلقه 23
آنچه یک شناگر باید بداند 25
اشعه آفتاب و پوست صورت 25
برنزه شدن 26
ایمنی و بهداشت شناگران 27
فواید شنا 28
بهداشت شنا کردن 30
آنچه شناگران در استخر باید به آن توجه کنند 31
آنچه متصدیان استخر باید توجه کنند 32
ایمنی شناگران 32
ناراحتی های زیر آب 34
سن شروع آموزش شنا 34
شنای بچه ها 35
روش تدریس شنا 36
سازمان یک درس شنا 36
محل تمرینات 36
بخش دوم کرال سینه 37
آموزش شنای کرال سینه 38
عملکرد پا Leg Action 40
تمرین های آموزشی پای کرال سینه 41
دومین مرحله ی آموزشی ، حرکت دست کرال سینه 42
تمرینات آموزشی دست کرال سینه 45
سومین مرحله آموزش ، اجرای کلیه ی حرکات دست وپاها  بدون تنفس 47
 مرحله چهارم نفس گیری در کرال سینه BREATHING 48
تمرینات آموزشی هواگیری کرال سینه 49
مرحله پنجم : هماهنگی حرکات دست و تنفس 50
مرحله ی ششم : هماهنگی حرکات دست و پا وتنفس 52
اشتباهات معمول در پای کرال سینه و روش اصلاح آن 55
برگشت سالتو ( برگشت کرال سینه ) 56
مراحل مختلف سا لتو ( برگشت کرال سینه ) 57
شنای قورباغه      61
اولین بخش آموزش ، حرکت پا در شنای قورباغه 62
 توصیف حرکت پا 62
تمرینات آموزشی 65
اشتباهات رایج و روش صحیح آن 67
دومین بخش آموزش، حرکت یا کشش دستها درشنای قورباغه 67
توصیف حرکت دست 67
سومین قسمت آموزش، اجرای حرکت دست و پا بدون تنفس 72
تمرین های آموزشی 73
اشتباهات رایج و روش صحیح آن 73
چهارمین بخش آموزش، حرکت دست ها با تنفس 74
 توصیف حرکت 74
تمرین های آموزشی 75
اشتباه های رایج و روش صحیح آن 76
پنجمین بخش آموزش اجرای کلیه حرکات و هماهنگی دست و پا و عمل تنفس توصیف حرکت 77
شنای کرال پشت 80
اولین بخش آموزش – حرکت پا 81
تمرین های آموزشی 82
تمرین پای کرال پشت خارج از آب 83
اشتباه های رایج و روش صحیح آن 84
دومین بخش آموزش ، کشش دست ها 85
تمرین های آموزشی 87
اشتباه های رایج و روش صحیح آن 88
سومین بخش آموزش، اجرای کلیه ی حرکات دست وپای کرال پشت با هم 89
توصیف حرکت 89
موقعیت بدن درشنای کرال پشت 90
اشتباه های رایج و روش صحیح آن 91
چهارمین بخش آموزش حرکت دست باتنفس 91
توصیف حرکت 91
اشتباه های رایج وروش صحیح آن 91
پنجمین بخش آموزش ، عمل تنفس با اجرای تمام مراحل حرکت دست وپا 92
توصیف حرکت 92
تمرین های آموزشی 92
برگشت در کرال پشت 93
 تدارک برای برگشت 94
لمس کردن دیوار 94
   180  درجه چرخش 96
جدا شدن از دیوار با فشار 97
قرار گرفتن  قسمت های مختلف بدن در یک امتداد و در مسیر شنا 98
 دومین بخش ، عملکرد دست  99
تمرین های آموزشی 101
کوتاه اما با اهمیت 101
سومین بخش آموزش اجرای کلیه حرکات دست و پا و تنفس 102
نکات قابل توجه در نفس گیری 104
لحظه نفس گیری 104
استارت پروانه 104
برگشت پروانه 104
تمرین های آموزشی 104
مراحل مختلف کشش دست ها، ضربه های پا و هواگیری در شنای پروانه 105
شنای پروانه 106
وضعیت بدن:  B0dy position 107
اولین بخش آموزش ، عملکر پا : ( Leg Action) 107
عملکرد پا در شنای پروانه 108
تمرین های آموزشی 110
دومین بخش ، عملکرد دست  112
تمرین های آموزشی 113
کوتاه اما با اهمیت 114
سومین بخش آموزش اجرای کلیه حرکات دست و پا و تنفس 115
نکات قابل توجه در نفس گیری 116
استارت پروانه 116
برگشت پروانه 117
تمرین های آموزشی 117
منابع 118

 

پاسخ دهید