پنجمین سمینار ملی متن پژوهی ادبی فراخوان داد

به گزارش ای آرتیکل مرکز تهیه انواع مقالات و پروژه به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، موضوعات و مسائل ذی ربط به سبک شناسی و بلاغت و نقد ادبی از مهمترین موضوعات پژوهش ها ادبی به شمار می آیند که هرچند در ظاهر دانش هایی جدا از هم مدنظر داشته می شوند، از نظرگاه های گوناگونی با یکدیگر رابطه پیدا می نمایند.

پژوهش ها بلاغی و موضوعات حول آن، سابقه ای به قدمت ادبیات فارسی دارد و آثار گران مقداری در این حوزه پدید آمده هست و در دوران معاصر نیز، هم زمان با آشنایی پژوهشگران ادب فارسی با دانش هایی مثل سبک شناسی و نقد ادبی، این چنین از پژوهش ها رنگ وبویی تازه به خود گرفته هست و با پهنه یافتن حوزه های مورد ارزیابی، توانسته هست علاوه بر موضوعات مطرح گردیده در متون بلاغی کهن، موضوعات و موضوعات نوینی را نیز در حوزه پژوهش ها ادبی مطرح نماید.

در پژوهش ها سبک شناسانه و علاوه بر این نقد ادبی به معنای پیشرفته آن، گرچه با سابقه ای نه چندان طولانی روبه رو هستیم، پژوهشگران ادب فارسی در این حوزه ها نیز تلاش بسیاری کرده اند. با توجه به آنچه بیان شد، مبحث پنجمین سمینار متن پژوهی ادبی به نگاهی تازه به یافته های پژوهشی در حوزه های سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی اختصاص یافته هست.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه پنجمین سمینار بین المللی متن پژوهی پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هست. علاقه مندان توان دارند برای اکتساب اطلاعات زیادتر به وبگاه متن پژوهی به نشانی WWW.MATNPAJOOHI.IR

پاسخ دهید